Frysehotell

Posisjon

N 62°28’ 40.78 E 006°13’36,67 

Åpningstider

Kontortiden er mandag til fredag 07:30-15:30

Lossing og innkjøring på fryselager skjer 24/7 etter avtale.

 

Kapasitet og fasiliteter kai

Anlegget har dypvannskai på 75 + 103 m kailengde. Ved behov lånes nabokaia. Da kan vi betjene inntil 4 fiskefartøy samtidig.

Egen kran til disposisjon.

Trålleverandøren Mørenot har utlevering og mottak av fiskebruk på nabokaia. Sammen legger vi til rette for to operasjoner i samme besøk.

 

Kapasitet og fasiliteter lager/frysehotell

Fryselagrene har en kapasitet på 9.000 tonn.

Arealene er temperatur- og fuktighetskontrollerte. Deler av arealet kan om ønskelig brukes som kjølerom.

Pallene blir automatisk plastviklet, veid og merket før de kjøres på plass på lageret.

 

Container-stuffing

Arbeidet utføres av erfarne medarbeidere med god kjennskap til fiskeomsetning og gjeldende krav til håndtering.

 

Andre tjenester for fiskeflåten

Lagring av trål og emballasje

Vi har egnede lokaler for lagring av trålposer og emballasje. Flere av våre faste kunder bruker dette tilbudet. 

Fishing for litter

Longvagruppen AS er mottaker av avfall fra fartøyer som inngår i ordningen «fishing for litter». Sekker og sorteringsinstruks deles ut ved anløp.