LONGVAGRUPPEN - DET PRAKTISKE SERVICEPUNKTET I ÅLESUND

Longvagruppen AS driver servicebase med frysehotell for fiskeflåten ved selskapets eget anlegg i Gangstøvika i Ålesund. Anlegget har god kaiplass og grei tilkomst for store transportkjøretøyer. Samme sted drives utleie av kontor-, lager- og produksjonslokaler.  Her er gode parkeringsforhold for medarbeidere og besøkende.Kompakte forhold gir personlig oppfølging av kunder og leietakere.